Lidmaatschap HC Zwolle Contributie
Header foto 2.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header foto 7.jpg Header foto 8.jpg heather 1(3).jpg _DSC9803.jpg _DSC9827.jpg _DSC9894.jpg _DSC9897.jpg
 

Lidmaatschap HC Zwolle Contributie

Contributietabel per 1 juli 2018:

Soort lidmaatschapNieuwe inschrijving lidmaatschap

Nieuwe leden worden na inschrijving op de wachtlijst geplaatst en krijgen hiervan via e-mail een bericht van de ledenadministratie. Als er ruimte is binnen één van de groepen krijgt men via e-mail bericht van plaatsing. 

Omdat de winterstop eind november begint worden nieuwe leden in de maanden november en december automatisch ingeschreven per 1 januari. Deze leden en nieuwe leden die geplaatst worden vanaf 1 januari tot aan 30 juni betalen de helft van de contributie, dit na aftrek van de volledige bondsbijdrage.

De contributie is gerelateerd aan de leeftijd per de peil datum 1 oktober.

Entreegeld nieuwe leden

Het entreegeld bedraagt € 80, -- (eenmalig) voor alle nieuwe leden en wordt bij de eerste contributie betaling geïnd.

Proefperiode

Dit geldt voor Trimmers en verder alleen voor jeugdleden, die als Funkey starten: in de leeftijd van 4,5 t/m 5,5 jaar. Bij uitzondering en in overleg t/m 6 jaar.               De proef periode is 3 weken en gaat in vanaf de eerste training.

Wanneer de opzegging voor de 4e training (vierde week) binnen is (via de e-mail) wordt de contributie en het inschrijfgeld niet in rekening gebracht.

Top hockey toeslag

Gewoonlijk zijn dat de volgende teams: - Senioren H2 en D2 - Junioren + JJ (A t/m E) 1e en 2e teams. maar hier zijn ook uitzonderingen op. Elk seizoen wordt vastgesteld welke teams tophockey spelen. De toeslag wordt pas vanaf oktober geïncasseerd (met terugwerkende kracht vanaf 1 juli).

Deze teams trainen allemaal meer dan hun leeftijdsgenoten in lagere teams.

Studententarief

Voor alle seniorleden (=vanaf 18 jaar) die studeren en in het bezit zijn van een studentenkaart en recht hebben op studiefinanciering hanteert de club een budgetvriendelijk studententarief. Deze leden moeten elk jaar voor 1 oktober een geldige kopie van de studentenkaart (of bewijs van inschrijving) via e-mail te sturen naar [email protected]. De studentenkaart moet verwijzen naar het studiejaar dat gelijk is aan het betreffende hockey-seizoen, zo niet dan dient u een bewijs van inschrijving van de studie richting toe te voegen. Dit geldt ook voor de leden die in het vorige seizoen al aanspraak hebben gemaakt op het studententarief.

Wanneer de kaart van bestaande studenten leden niet voor 1 oktober wordt ontvangen, dan wordt het studenten tarief omgezet naar het normale contributietarief, met verrekening tot 1 juli. Hierna zal het normale tarief niet eerder worden aangepast naar het studententarief, dan op het moment van ontvangst van de studentenkaart. Het studententarief gaat vervolgens in op de daaropvolgende maand. Er vindt dan geen verrekening met terugwerkende kracht plaats.

Voor nieuwe studentleden, die zich gedurende het seizoen, maar na 1 oktober inschrijven, geldt deze bepaling vanaf het moment waarop zij lid worden, maar moeten wel bij de inschrijving een kopie van hun studentenkaart bijvoegen (per mail).

Opzegging Lidmaatschap

Een opzegging kan online of schriftelijk (via e-mail) door de [email protected] uiterlijk voor 30 mei te zijn ontvangen. Door in te loggen in Lisa team (rechtsboven op de pagina) kun je Via Club - Opzegformulier het lidmaatschap opzeggen. 

Na 1 juni is men automatisch lid voor het gehele volgende seizoen. Er zijn omstandigheden die een opzegging van het lidmaatschap per 1 juni niet mogelijk maken. Deze omstandigheden worden beoordeeld en afgehandeld door het bestuur.

Tussentijdse opzegging lidmaatschap

Dit is alleen mogelijk ingeval van verhuizing naar een ander gemeente of land (bv. voor studie) of op medische gronden, middels een doktersverklaring, waaruit blijkt dat men niet meer kan. In alle gevallen ter beoordeling aan het bestuur. Aanvragen via [email protected], meldingen via derden (zoals coaches) worden niet in behandeling genomen.

Restitutie gaat in, in de maand volgend op de e-mail melding en gaat naar rato over de resterende maanden tot en met 30 juni. De bondsbijdrage moet wel volledig worden voldaan en wordt in mindering gebracht op de restitutie.

Bij zwangerschap kan men op verzoek tussentijds tijdelijk stoppen met hockeyen. Vanaf het moment dat dit verzoek wordt gedaan, wordt de contributie bevroren, totdat men weer actief gaat hockeyen.

 

Met vriendelijke groet,

Fred van de Gronde,

Penningmeester HC Zwolle.

 


 


Naar boven-->