Contributietabel
hcz headers 1920x1000 (1).jpg hcz headers 1920x1000 (2).jpg header dames 1 1920 x 1000.jpg header dames 1-21920 x 1000.jpg header dames 1-3 1920 x 1000.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header heren1.jpg header image007.jpg Header2 heren1.jpg Header3 heren1.jpg header6 heren 1.jpg headers hcz 1920x1000 - (1).jpg headers hcz 1920x1000 - (10).jpg headers hcz 1920x1000 - (11).jpg headers hcz 1920x1000 - (12).jpg headers hcz 1920x1000 - (2).jpg headers hcz 1920x1000 - (3).jpg headers hcz 1920x1000 - (5).jpg headers hcz 1920x1000 - (6).jpg headers hcz 1920x1000 - (7).jpg headers hcz 1920x1000 - (8).jpg
 

Contributietabel

Senioren     
Spelende leden       € 350,00
Dames en Heren 1 € 350,00
Studenten         € 250,00
Duo lidmaatschap * € 275,00
Trim/Training            € 250,00
Jeugd     
A   van 16 t/m 17 jaar € 300,00
B   van 14 t/m 15 jaar  € 300,00
C   van 12 t/m 13 jaar € 300,00
D   van 10 t/m 11 jaar € 300,00
E   van   8 t/m 9 jaar     € 250,00
F    van  6 t/m 7 jaar     € 250,00
5 - 6 jaar                       € 200,00
4 - 5 jaar                      € 150,00
         
Trainingslid junior
van 12 tot 17 jaar    € 200,00
G-hockey                   € 165,00
Buitenlid/donateur       € 185,00
     
Topteams (toeslag)
Jeugd 1e teams      € 125,00
Jeugd 2e teams          €   75,00
Inschrijf/entreegeld      €   80,00


Nieuwe inschrijving lidmaatschap

Nieuwe leden worden na inschrijving op de wachtlijst geplaatst en krijgen hiervan via e-mail een bericht van de ledenadministratie. Als er ruimte is binnen één van de groepen krijgt men via e-mail bericht van plaatsing.

Omdat de winterstop eind november begint worden nieuwe leden in de maanden november en december automatisch ingeschreven per 1 januari. Deze leden en nieuwe leden die geplaatst worden vanaf 1 januari tot aan 30 juni betalen de helft van de contributie, dit na aftrek van de volledige bondsbijdrage.

De contributie is gerelateerd aan de leeftijd per de peil datum 1 oktober.

Entreegeld nieuwe leden

Het entreegeld bedraagt € 80, -- (eenmalig) voor alle nieuwe leden en wordt bij de eerste contributie betaling geïnd.

Proefperiode

Dit geldt voor Trimmers en verder alleen voor jeugdleden, die als Funkeys tarten: in de leeftijd van 4,5 t/m 5,5 jaar. Bij uitzondering en in overleg t/m 6 jaar. De proef periode is 3 weken en gaat in vanaf de eerste training.

Wanneer de opzegging voor de 4e training (vierde week) binnen is (via de e-mail) wordt de contributie en het inschrijfgeld niet in rekening gebracht.

Top hockey toeslag

Gewoonlijk zijn dat de volgende teams: - Senioren H2 en D2 - Junioren + JJ (A t/m E) 1een 2eteams. maar hier zijn ook uitzonderingen op. Elk seizoen wordt vastgesteld welke teams tophockey spelen. De toeslag wordt pas vanaf oktober geïncasseerd (met terugwerkende kracht vanaf 1 juli).

Deze teams trainen allemaal meer dan hun leeftijdsgenoten in lagere teams.

Studententarief

Voor alle seniorleden (=vanaf 18 jaar) die studeren en in het bezit zijn van een studentenkaartenrecht hebben op studiefinanciering hanteert de club een budgetvriendelijk studententarief. Deze leden moeten elk jaar voor 1 oktober een geldige kopie van de studentenkaart (of bewijs van inschrijving) via e-mail te sturen naar [email protected]. De studentenkaart moet verwijzen naar het studiejaar dat gelijk is aan het betreffende hockey-seizoen, zo niet dan dient u een bewijs van inschrijving van de studie richting toe te voegen. Dit geldt ook voor de leden die in het vorige seizoen al aanspraak hebben gemaakt op het studententarief.

Wanneer de kaart van bestaande studenten leden niet voor 1 oktober wordt ontvangen, dan wordt het studenten tarief omgezet naar het normale contributietarief, met verrekening tot 1 juli. Hierna zal het normale tarief niet eerder worden aangepast naar het studententarief, dan op het moment van ontvangst van de studentenkaart. Het studententarief gaat vervolgens in op de daaropvolgende maand. Er vindt dan geen verrekening met terugwerkende kracht plaats.

Voor nieuwe studentleden, die zich gedurende het seizoen, maar na 1 oktober inschrijven, geldt deze bepaling vanaf het moment waarop zij lid worden, maar moeten wel bij de inschrijving een kopie van hun studentenkaart bijvoegen (per mail).

*Duo Lidmaatschap  

Twee leden van hetzelfde team met een leeftijd vanaf 35 jaar mogen, uiteraard met toestemming van het team, schriftelijk vóór 15 mei, een verzoek indienen tot een gecombineerd duolidmaatschap, via [email protected]; voor meer informatie over de voorwaarden, zie het beleid voor het duolidmaatschap achter de inlog op de site.

Opzegging Lidmaatschap

Dit kan alleen door in te loggen op de site (rechtsboven op de pagina) kun je Via Club - Opzegformulier het lidmaatschap opzeggen. De opzegging dient te zijn ontvangen voor 30 mei.

Na 1 juni is men automatisch lid voor het gehele volgende seizoen. Er zijn omstandigheden die een opzegging van het lidmaatschap per 1 juni niet mogelijk maken. Deze omstandigheden worden beoordeeld en afgehandeld door het bestuur.

Tussentijdse opzegging lidmaatschap

Dit is alleen mogelijk ingeval van verhuizing naar een ander gemeente of land (bv. voor studie) of op medische gronden, middels een doktersverklaring, waaruit blijkt dat men niet meer kan spelen. In alle gevallen ter beoordeling aan het bestuur. Aanvragen via [email protected], meldingen via derden (zoals coaches) worden niet in behandeling genomen.

Restitutie gaat in, in de maand volgend op de e-mail melding en gaat naar rato over de resterende maanden tot en met 30 juni. De bondsbijdrage moet wel volledig worden voldaan en wordt in mindering gebracht op de restitutie.

Reguliere opzeggingen dienen te worden gedaan door in te loggen via de website.

Met vriendelijke groet,

Fred van de Gronde,

Penningmeester HC Zwolle.


 

Agenda

30-11 Coachgesprekken
30-11 Arbitragecommissie

Contact

Adres
Luttekeweg 5
8031 LG ZWOLLE
038-4545316

Postadres
Postbus 1505
8001 BM ZWOLLE
KvK nummer 5298438

 

Instagram