Nieuwsbericht
Header foto 2.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header foto 7.jpg Header foto 8.jpg header image001.jpg header image002.jpg header image003.jpg header image004.jpg header image005.jpg header image006.jpg header image007.jpg header image008.jpg header image009.jpg header image010.jpg _DSC9803.jpg
 
Gezocht

Een enthousiaste Contributie vrijwilliger

Nieuws afbeelding 9-11-2018
Contributie vrijwilliger

Als Contributie vrijwilliger vervul je een administratieve spilfunctie binnen de financiële commissie van HC Zwolle, een grote vereniging met ambitie. Samen met de penningmeester en de leden- administrateur verzorg je het optimaal functioneren van de administratieve kant van de contributie-inningen. Je bent binnen en buiten de vereniging het gezicht voor de contributie van HC Zwolle. Je rol is veelal administratief maar daarnaast ook aanjagend, verbindend en adviserend. 

Takenpakket 

Je verzorgt maandelijks de contributie-run via het ledensysteem LISA naar de bank.
Je verzorgt maandelijks de administratieve afwikkelingen van de banktransacties terug naar LISA.
Je acteert actief op betalingsachterstanden door herinneringen te versturen.
Je jaagt de leden met betalingsachterstanden > 13 weken na via mail en/of coaches, aanvoerders of teambegeleiders.  
Je draagt leden met betalingsachterstanden > 26 weken over aan het incassobureau. 
Je behandelt verzoeken tot contributiemindering of kwijtschelding zelfstandig af vanuit de door het bestuur opgestelde regels. 
Je behandelt verzoeken voor studententarief zelfstandig af binnen de kaders van het bestuur.
Je komt met voorstellen om de contributie-administratie, inning en tarifering binnen HCZ continu te verbeteren.
Je verzorgt bij de seizoen-overgangen in samenwerking met de technische commissies de omzetting van de contributie naar een nieuw "contributieseizoen” in LISA.
Je informeert het bestuur en in bijzonder de penningmeester proactief over afwijkingen op het gebied van contributie in brede zin. 

Profiel 

Je hebt administratieve skills op MBO+ niveau en enige relevante ervaring. 
Je kunt vlot overweg met administratieve softwarepakketten zoals b.v. LISA
Je bent zowel accuraat als gericht op samenwerking en verbinding.
Je hebt feeling met sport en met onze leden.
Je bent enthousiast en klantgericht en aarzelt niet leden met achterstand aan te spreken.
Je bent zichtbaar voor de vrijwilligers van de financiële commissie en het bestuur. 
Je bent gemiddeld 6 uur per week beschikbaar gedurende het jaar, met kleine pieken bij de seizoenovergangen en de contributieruns.
Je rapporteert aan de penningmeester HC Zwolle.

Procedure
Mocht je jezelf herkennen in bovenstaand profiel en deze functie graag willen vervullen voor enkele jaren dan kun je contact opnemen met de penningmeester Fred van de Gronde;  

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Luttekeweg 5
8031 LG ZWOLLE
038-4545316

Postadres
Postbus 1505
8001 BM ZWOLLE
KvK nummer 5298438

 

Instagram