Nieuwsbericht
hcz headers 1920x1000 (1).jpg hcz headers 1920x1000 (2).jpg header dames 1 1920 x 1000.jpg header dames 1-21920 x 1000.jpg header dames 1-3 1920 x 1000.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header heren1.jpg header image007.jpg Header2 heren1.jpg Header3 heren1.jpg header6 heren 1.jpg headers hcz 1920x1000 - (1).jpg headers hcz 1920x1000 - (10).jpg headers hcz 1920x1000 - (11).jpg headers hcz 1920x1000 - (12).jpg headers hcz 1920x1000 - (2).jpg headers hcz 1920x1000 - (3).jpg headers hcz 1920x1000 - (5).jpg headers hcz 1920x1000 - (6).jpg headers hcz 1920x1000 - (7).jpg headers hcz 1920x1000 - (8).jpg
 
Nieuws

Watervelden

Nieuws afbeelding 25-2-2021
Beste Leden,

Al enkele jaren ondervinden we met name in de zomermaanden de nodige problemen met onze veldbesproeiing. Na diverse overleggen met de gemeente en de partij waaraan het onderhoud is uitbesteed (Sallandse United) is begin dit jaar de knoop doorgehakt en komt er een doeltreffende en hopelijk definitieve oplossing.

Op 11 maart wordt gestart met de graafwerkzaamheden hiervoor. Er worden drie kelders van 20 kubieke meter half verhoogd ingegraven naast de zandbak/speeltuin aan de kant van veld 2. De kelders zullen 70 cm boven maaiveld uitsteken en vooralsnog in een talud worden weggewerkt. Daarnaast wordt er een pompput geplaatst.

Naast deze nieuwe schoonwaterbuffer van 60m3 wordt de installatie, die het water vanuit de bron zuivert, verdubbeld in capaciteit. Deze werkzaamheden worden separaat uitgevoerd en zullen zo spoedig mogelijk starten, maar zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen.

Op vrijdag 12 maart ’s morgens vroeg worden de kelders aangeleverd en met behulp van een grote mobiele kraan op hun plaats gezet. Het koppelen en aansluiten op het bestaande leidingstelsel vindt dan die vrijdag en de opvolgende maandag plaats. Dinsdag kan het geheel dan worden getest en afgewerkt en woensdag staat gereserveerd voor een eventuele uitloop. Het is daarom realistisch te veronderstellen dat er vanaf donderdag 18 maart weer kan worden gesproeid op de velden 1, 2 en 4.

Voor wat de beschikbaarheid van de watervelden heeft dit het gevolg dat deze vanaf heden tot en met 17 maart niet kunnen worden besproeid en dus ook niet bespeelbaar zijn indien moeder natuur niet voor water op deze velden zorgt. In verband met de levertijd van de kelders kon de planning niet verder naar voren worden gehaald.
Gezien de korte periode tot 17 maart (einde werkzaamheden) wordt er geen tijdelijk alternatief systeem aangelegd zoals het laatste deel van vorig seizoen in werking was. De installatie is nu nog in de "winterrust”, de leidingen zijn eind vorig jaar doorgeblazen waardoor de leidingen "droog” zijn.
De installatie nu weer in bedrijf te stellen, inclusief een aan te leggen tussenoplossing en deze vervolgens voor aanvang van de werkzaamheden weer droog te moeten blazen, is iets dat redelijkerwijs niet kan worden gevraagd.
We zijn blij dat gemeente (wederom) bereid is om een forse investering te doen in onze veldbesproeiing en denken dat er hiermee een definitieve oplossing wordt gerealiseerd.

Wij verwachten geen logistieke problemen op het complex als gevolg van de werkzaamheden. Een deel tussen veld 2 en het clubhuis zal tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk zijn.

Voor wat betreft de planning wordt er momenteel hard gewerkt om met deze tijdelijke beperking en de nieuwe mogelijkheden naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag een trainingsschema in elkaar te draaien dat recht doet aan al onze leden die (weer) het veld op mogen.
Dit is geen eenvoudige opgave en gebeurt onder hoge tijdsdruk.

Wij hopen op ieders begrip voor het tijdelijke ongemak en wensen allen die mogen hockeyen veel speelplezier.

Namens het bestuur,

Peter Vereecken
06-30341136

Contact

Adres
Luttekeweg 5
8031 LG ZWOLLE
038-4545316

Postadres
Postbus 1505
8001 BM ZWOLLE
KvK nummer 5298438

 

Instagram