Nieuwsbericht
hcz headers 1920x1000 (1).jpg hcz headers 1920x1000 (2).jpg header dames 1 1920 x 1000.jpg header dames 1-21920 x 1000.jpg header dames 1-3 1920 x 1000.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header heren1.jpg header image007.jpg Header2 heren1.jpg Header3 heren1.jpg header6 heren 1.jpg headers hcz 1920x1000 - (1).jpg headers hcz 1920x1000 - (10).jpg headers hcz 1920x1000 - (11).jpg headers hcz 1920x1000 - (12).jpg headers hcz 1920x1000 - (2).jpg headers hcz 1920x1000 - (3).jpg headers hcz 1920x1000 - (5).jpg headers hcz 1920x1000 - (6).jpg headers hcz 1920x1000 - (7).jpg headers hcz 1920x1000 - (8).jpg
 
Arbitrage

Clubarbitrage Afspraken 2021-2022

Nieuws afbeelding 29-8-2021
Clubarbitrage Afspraken 2021-2022

We kijken er allemaal enorm naar uit: samen met de teams weer het veld op! Gelukkig hebben we in de zomer alvast mogen genieten van internationale toptoernooien als voorproefje.

Onderstaande afspraken vullen het spelreglement aan en benadrukken op welke manier spelregels geïnterpreteerd dienen te worden. Wanneer alle scheidsrechters de Clubarbitrage Afspraken consequent volgen, is er sprake van uniformiteit en worden de spelregels iedere wedstrijd consistent toegepast. Lees voordat je weer start met fluiten het spelreglement nog een keer goed door!

NIEUWE INTERPRETATIES!

A. De hoge bal

WIJZIGING:
● De interceptie van de hoge bal in de lucht mag nu ook binnen 5 meter gebeuren, mits niet gevaarlijk.
● Het beoordelen wie de oorspronkelijke ontvanger is, gebeurt op 20 meter van de landingsplaats.

Fase 1 - Vertrek:
Het enige beoordelingscriterium is en blijft hier "gevaar”. Zorg er daarom voor dat de tegenstander op 5 meter afstand staat. Wanneer deze tegenstander doelbewust gevaar wil creëren door met zijn lichaam in de baan van de scoop te springen, zonder enige intentie om de bal op een normale wijze te spelen, dan bestraf je deze tegenstander en niet degene die de bal omhoog speelde.

Fase 2 - Vlucht:
Net als bij het vertrek beoordelen we de scoop in de lucht op gevaar.

Fase 3 - Landing: 
De basis voor de hoge bal is regel 9.10. "Spelers mogen niet binnen 5 meter komen van een tegenstander die een neerkomende bal probeert aan te nemen, totdat de bal door die tegenstander is ontvangen en onder controle gebracht en zich op de grond bevindt.”

Optie 1 - Onderschepping tijdens de vlucht: Bovenstaande spelregel geldt altijd, mits een speler de bal veilig in de lucht kan onderscheppen. In navolging van het EK en de Olympische Spelen beoordelen we dit seizoen het onderscheppen van de hoge bal puur en alleen nog maar op gevaar. Vorig seizoen is gebrieft dat een bal alleen veilig uit de lucht kan worden onderschept als dit op meer dan 5 meter afstand gebeurt Dit is nu niet meer van toepassing.

Optie 2 - Landing:
De basisregel is dat spelers niet binnen 5 meter van een tegenstander mogen komen die een hoge bal ontvangt totdat deze onder controle is gebracht en op de grond is. Staat een speler niet op 5 meter, maar doet die geen poging om de bal te spelen, dan heb je de mogelijkheid om hier niet voor te fluiten en voordeel te geven. Of dit kan, hangt mede af van het niveau van de wedstrijd en de discipline van de spelers.

Situatiebeoordeling hoge bal:
● Je beoordeelt wie de oorspronkelijke ontvanger is op het moment dat de bal 20m van de landingsplaats is verwijderd. Deze beoordeling zal gemakkelijker zijn, aangezien je op het beoordelingsmoment zowel de bal als de plaats van neerkomen in je gezichtsveld hebt. Als het onduidelijk is wie de oorspronkelijke ontvanger is, dan krijgt de tegenstander van degene die de bal omhoog speelde, het recht om de bal te spelen.
● Als je de situatie als gevaarlijk inschat en wilt fluiten, doe dit dan zo snel mogelijk.

B. Strafcorner zowel binnen als buiten de cirkel, wanneer een verdediger aanvalt met masker op.

WIJZIGING: Geen strafbal meer voor verdedigen met masker op na een spelhervatting binnen de cirkel na een voltooide strafcorner.
Een spelhervatting door de verdedigende partij direct na afloop van een strafcorner mag worden genomen met een masker op. Wanneer de verdediger met masker op na het nemen van de spelhervatting een verdedigende actie maakt (in het 23-metergebied) op een aanvaller in balbezit dan geef je een strafcorner, ongeacht of dit binnen of buiten de cirkel gebeurt. We geven hier in de cirkel dus géén strafbal meer voor. In beide gevallen volgt alleen een persoonlijke straf als de aard van de overtreding daartoe aanleiding geeft.

EVEN OPFRISSEN
1. Iedere veldhockey wedstrijd duurt 4 x 17,5 minuut.
- Denk aan de 2 minuten rust na het 1e en 3e kwart. Fluit na 1 minuut en 30 seconden, zodat teams zich tijdig kunnen opstellen.
- De rust tussen het 2e en 3e kwart is 5 minuten tenzij het noodzakelijk is te sproeien omdat het betreffende speelveld zonder te sproeien niet meer veilig bespeelbaar is. Voor standaardteams (1e heren en damesteams) geldt een rust van 10 minuten, of zolang het sproeiprogramma duurt als dit langer dan 10 minuten duurt.
2. Bij een officiële waarschuwing voor een teambegeleider (groene kaart) mag deze 2 minuten niet coachen én speelt het team gedurende de straftijd met één speler minder.
- Gedurende de straftijd van de teambegeleider mag het team gewoon wisselen, zolang men maar met een speler minder speelt.
3. Een team speelt met 10 veldspelers en een volledig uitgeruste keeper of met 11 veldspelers.
- Indien gespeeld wordt met 11 veldspelers is er niemand met de rechten van een keeper. Niemand mag dan in de cirkel de bal met het lichaam spelen.
- Bij een strafcorner mogen de spelers als extra beschermende kleding dragen: gezichtsmasker, (strafcorner)handschoen, toque en kniebeschermers (mits onder de kousen of in dezelfde kleur als de kousen of zwart). Dus geen keepershelm en geen keepershandschoenen. Voor het verdedigen van de strafbal door een veldspeler geldt hetzelfde.

- Let op: bij een strafbal mag de (volledig aangeklede) keeper terug gewisseld worden (tenzij hij een straftijd uitzit).

4. Er is geen verschil meer tussen de beëindiging van een gewone strafcorner en een uitspeelcorner.
- Voor alle strafcorners geldt dat ze voorbij zijn zodra de bal 5 meter buiten de cirkel (dus buiten de stippellijn) is geweest of om een andere reden waardoor de strafcorner ten einde is. Zie hiervoor regel 13.5 met daarin alle redenen m.b.t. wanneer een strafcorner ten einde is.
- Als de bal voor de tweede keer buiten de cirkel komt, betekent dit dus niet langer het einde van het kwart (vroegere "uitspeelcorner") dan wel de strafcorner.
- Een strafcorner kan niet eindigen in een bully; in zo’n situatie wordt de strafcorner overgenomen.

5. Een spelhervatting door de verdedigende partij direct na afloop van een strafcorner mag genomen worden met een masker op.
- Dit mag niet d.m.v. een self-pass. Doet de verdediger dit toch in de cirkel, dan krijgt die een strafcorner tegen. Wanneer dit buiten de cirkel gebeurt geef je een vrije slag aan de aanvallende partij. Het is een self-pass wanneer de verdediger gaat lopen met de bal. Een tikje + een pass is wel toegestaan.
- Verdedigers mogen uit veiligheid een masker op bij het verdedigen van een strafcorner. Voor gebruik van het masker geldt dat deze bij de 1e mogelijkheid dat deze veilig afgezet kan worden (m.u.v. de spelhervatting direct na de strafcorner) moet worden afgezet. Aanvullend hierop geldt:

● Verdedigers met masker op mogen tot aan de 23-meterlijn hun verdedigende actie afmaken. Komen ze met masker over de 23-meterlijn, dan krijgt de aanvallende partij een vrije slag op de 23-meterlijn.
● Wanneer de bal na het nemen van de strafcorner vanaf de achterlijn direct doorschiet tot buiten de stippellijn (de strafcorner is nu officieel voorbij) mogen verdedigers hun masker uit veiligheid ophouden. Bij de 1e mogelijkheid om deze veilig af te doen, moet het masker direct worden afgedaan.

6. Indien een aanvaller bij een strafcorner de cirkel betreedt voordat de bal is aangegeven, dan wordt de strafcorner opnieuw genomen en dient de aangever zich achter de middenlijn op te stellen
- De cirkelscheidsrechter is verantwoordelijk voor zijn eigen cirkel. De ondersteunende collega fluit hier dus niet voor. - De ondersteunende collega kan een adviserende rol hebben voordat de bal bij de cirkelrand is indien de scheidsrechters gebruik maken van communicatiemiddelen. Maak hier vooraf duidelijke afspraken over.

7. Vrije slag voor de verdediging mag overal binnen de cirkel genomen worden.
- Een vrije slag voor de verdedigende partij in de cirkel mag vanaf elke plek binnen de cirkel worden genomen.
- Tevens mag de vrije slag worden genomen op de loodlijn van de plek van de overtreding binnen 14.63m vanaf de achterlijn.
- Let op: bij uitslaan moet de bal nog steeds op de loodlijn genomen worden.

8. Verdedigers moeten te allen tijde 5 meter afstand houden bij een vrije slag, ook als ze in de eigen cirkel staan. - Iedereen op 5-meter afstand! - Uitzondering: Indien de verdediger geen tijd heeft om op 5 meter afstand te gaan staan, doordat een aanvaller de toegekende vrije slag direct neemt binnen 5 meter van de cirkel, dan is het de verdediger toegestaan de aanvaller te 'schaduwen' binnen de cirkel op minder dan 5 meter afstand. Grijpt die verdediger binnen de eerste 5 meter balverplaatsing in, dan is het een strafcorner.

9. Stuiterbal na het neerkomen van een hoge bal beoordeel je, net als bij de eerste keer neerkomen, op afstand.
- Regelmatig komt het bij het neerkomen van een hoge bal voor dat de bal nog door stuitert. Na de (hoge)stuit geldt nog steeds de 5 meter afstand en beoordeel je indien nodig opnieuw wie de oorspronkelijke ontvanger is. De regel die geldt bij de hoge bal is dus van toepassing; dit is de hoofdregel. Ook hier kun je laten doorspelen als het niet gevaarlijk is, bijvoorbeeld als de bal niet gevaarlijk door stuitert (vrije ruimte of bijvoorbeeld onder de knie). Het alleen op gevaar beoordelen voor de stuit is dus niet correct.

10. Omhoog geslagen bal beoordelen we op opzet en gevaar.
- De omhoog geslagen bal beoordeel je altijd op opzet en gevaar. De spelhervatting wordt genomen daar waar de bal is gespeeld en niet daar waar de bal gevaarlijk is geworden. Ook een schot op doel kan als gevaarlijk beoordeeld worden, maar dat gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties. Wanneer een tegenstander een terecht ontwijkende reactie maakt (dus: anders zou hij echt op een gevaarlijke manier door de bal zijn geraakt) dan beoordelen we deze als gevaarlijk.
Let op: Dit geldt niet voor spelers die er zelf voor kiezen om op of vlak voor de doellijn te gaan staan. Daarnaast kunnen spelers geen gevaar creëren voor hun eigen teamgenoten. Dat is het principe van alle spelregels: je kunt geen overtreding begaan tegen een medespeler.

11. Als de spelhervatting buiten het 23-metergebied wordt genomen en de verdediger binnen het 23-metergebied geen afstand houdt, is het een persoonlijke straf en een vrije slag in het 23-metergebied.

- Er wordt een persoonlijke straf gegeven (en geen strafcorner) aan de verdediger die in het 23-metergebied niet op afstand staat bij een spelhervatting net buiten de 23-meterlijn. Dit betekent een groene kaart en bij herhaling een gele kaart. De vrije slag wordt genomen op de plek waar de verdediger stond.

12. Beschermende kleding in het veld tijdens de wedstrijd.
- Tijdens het spel: Wanneer de bal beschermende kleding raakt die op het veld ligt, dan wordt er doorgespeeld. Uitzondering hierop is wanneer hierdoor het waarschijnlijk maken van een doelpunt wordt voorkomen, dan kan een strafbal worden toegekend.

- Tijdens een strafcorner: Wanneer de bal een los stuk beschermende kleding (bijv. een kniebeschermer of een masker) raakt dat in het veld ligt, dan wordt het spel hervat met een vrije slag als dit buiten de cirkel gebeurt en met een strafcorner als dit binnen de cirkel gebeurt.
Succes & veel plezier!


Met vriendelijke groet,
Arbitragecie HCZ

 
Bijlage Spelreglementvanaf1augustus2021.pdf

Contact

Adres
Luttekeweg 5
8031 LG ZWOLLE
038-4545316

Postadres
Postbus 1505
8001 BM ZWOLLE
KvK nummer 5298438

 

Instagram