Nieuwsbericht
Header foto 2.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header foto 7.jpg Header foto 8.jpg header image001.jpg header image002.jpg header image003.jpg header image004.jpg header image005.jpg header image006.jpg header image007.jpg header image008.jpg header image009.jpg header image010.jpg _DSC9803.jpg
 
Nieuws

Coronavirus van invloed op hockeysport update 26 juni

26-6-2020

Nieuw Protocol Verantwoord Sporten

De sportbonden en NOC*NSF hebben de versoepelingen die woensdag 24 juni door minister-president Rutte zijn aangekondigd per 1 juli vertaald naar een nieuw sportprotocol verantwoord sporten.

LET OP: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS BIJVOORBEELD VAN DE AANWIJZINGSBRIEF VAN DE RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

Meer informatie over de versoepelingen in de sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

Let op: De regie bij het weer openstellen van het complex ligt bij de gemeenten die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente, ook nu dit een uitbreiding betreft van de reeds bestaande openstelling!

Ook de veelgestelde vragen zijn door de KNHB aangepast en sluiten aan op het geldende sportprotocol. Alle belangrijke zaken zijn in dit nieuwe protocol opgenomen, waardoor het specifieke hockeyprotocol is komen te vervallen.

Tot en met 30 juni gelden het oude algemeen sportprotocol en het specifieke hockeyprotocol zoals deze eerder door de KNHB gedeeld zijn.

Er is veel informatie beschikbaar. We hebben een en ander daarom op een rijtje gezet. Bekijk daarnaast onderaan deze pagina het overzicht van diverse gerelateerde artikelen. Tot slot wordt zo snel mogelijk een toolkit toegevoegd met afbeeldingen en aanwijzingen.

Competitie 2020-2021

De competitieleiding van de KNHB heeft op basis van de versoepelingen besloten dat de competitie 2020-2021 volgens planning (zie reeds gepubliceerde speeldagenkalenders) start in het weekend van 5 en 6 september. Daarnaast zijn de programma’s van de Hoofdklasse, Promotieklasse, Overgangsklasse en Eerste Klasse nog niet bekend maar streeft de KNHB ernaar ook deze competities op 6 september te starten. Zoals in de oorspronkelijke planning reeds is opgenomen, start alleen de competitie van de Landelijke Jeugd Top en Subtop klasse (A- en B-jeugd) een weekend eerder.

Horeca op sportverenigingen (tot en met 30 juni)

Op 29 mei is het algemeen sportprotocol aangepast. Het algemeen sportprotocol kun je vinden op onze protocollen-pagina. Een aantal van de aanpassingen die zijn gedaan, heeft betrekking op de horeca op sportverenigingen.
We hebben deze aanpassingen hieronder op een rijtje gezet:

  • In elk geval tot 1 juli zijn verenigingskantines gesloten. Indien minister-president Rutte binnenkort laat weten dat de routekaart van de overheid gevolgd kan blijven worden, kunnen met ingang van 1 juli de sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties weer open. De protocollen van de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) zijn hierin leidend. Zorg er daarom voor dat alle richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die werkzaam zijn achter de bar of in de keuken goed over de inhoud van dit protocol. De verwachting is dat ongeveer een week voor 1 juli definitief wordt aangegeven of de routekaart inderdaad gevolgd wordt en de sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties weer open mogen.
    NOC*NSF heeft een checklist beschikbaar gesteld ter ondersteuning van een soepele opstart van het openstellen van de sportkantines. Er komt ook nog signing voor in de sportkantine beschikbaar.
  • Per 1 juni kunnen alleen de zelfstandige restaurants bij of op een sportaccommodaties gasten ontvangen, waarbij het KHN protocol geldt als leidraad.

Voor bezoekers van sportaccommodaties waar zo’n zelfstandig restaurant is gevestigd geldt: kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie tenzij je een reservering hebt gemaakt in het restaurant op de sportaccommodatie of op het terras van dit restaurant plaats neemt. En verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie, tenzij je een reservering hebt gemaakt in het restaurant op de sportaccommodatie of op het terras van dit restaurant plaats neemt.

Wanneer heb je een zelfstandig restaurant bij of op je sportaccommodatie?

Verenigingen weten dit vaak zelf het beste maar in het algemeen geldt dit:
Is de openingstijd van de horeca op het complex verplicht gekoppeld aan sportactiviteiten, dan gaat het om een para commerciële locatie en beschik je niet over een zelfstandig restaurant.
Dus: mag je maar tot x tijd na de laatste sportactiviteit open zijn, dan is deze horeca para commercieel. Is er geen sprake van een dergelijke beperking dan is de horeca op de locatie over het algemeen commercieel en kan er sprake zijn van een restaurant in de vorm waarvoor het KHN protocol per 1 juni geldt. De horeca ondernemer zal dat protocol moeten toepassen.

Gebruik van toiletten en kleedkamers op de vereniging (update 15 juni)

Per 15 juni mogen sporters weer gebruik maken van toiletten en douches/kleedkamers op de vereniging. Let wel op de afstandsbepaling van 1,5 meter voor iedereen van 13 jaar en ouder. Hieronder vind je de tekst van de overheid die de wijziging in de bepalingen behandelt:

De opdracht tot sluiting van sanitaire voorzieningen, zoals geregeld in deel II, onderdeel 5, van de aanwijzing van 24 april 2020 en gewijzigd in de aanwijzing van 26 mei 2020, komt per 15 juni 2020 te vervallen. De verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden en inrichtingen voor sporten en beweging die buiten sporten mogelijk maken, zoals geregeld in de aanwijzing van 8 mei 2020, wordt opgeheven.’ 

Van belang is dat extra goed gelet wordt op de hygiëne van deze ruimtes. Hiervoor volgt nog een leidraad.

Speciale protocollen maken zomerkampen mogelijk per 1 juli

Sportkampen die zijn aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR of HISWA-RECRON hebben in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd.

Dit protocol is 11 juni goedgekeurd door de overheid. Dat maakt het per 1 juli voor sportkamp organisatoren mogelijk sportkampen, al dan niet met overnachting, te organiseren op sportverenigingen. De organisator is verantwoordelijk voor naleving van het protocol dat bestaat uit drie documenten (tot en met 12 jaar, 13 tot en met 18 jaar en dagactiviteiten). Deze drie protocollen kun je in lezen op https://www.wegaanopzomerkamp.nl/.

Let op: tijdens de sportactiviteiten gelden de (specifieke) sportprotocollen!

Bron KNHB

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Luttekeweg 5
8031 LG ZWOLLE
038-4545316

Postadres
Postbus 1505
8001 BM ZWOLLE
KvK nummer 5298438

 

Instagram