Vacatures
Header foto 2.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header foto 7.jpg Header foto 8.jpg heather 1(3).jpg _DSC9803.jpg _DSC9827.jpg _DSC9894.jpg _DSC9897.jpg
 

Vacatures

Een club als HC Zwolle kan ook alleen bestaan door de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers. We moeten dus blijven bouwen aan onze geweldige vereniging en vragen jou je steentje bij te blijven dragen. Hoe klein ook! Want iets betekenen voor de club geeft veel voldoening en nog meer betrokkenheid bij de club. Wij willen daarom van een ouder (of beide ouders) van ieder kind weten wat hij of zij leuk vindt om te doen. De volgende link verwijst naar het formulier waar je je kunt inschrijven als Vrijwilliger.

https://www.hczwolle.nl/site/default.asp?option=11016&menu=2 Op het formulier vind je tevens onderstaande link naar alle functies met omschrijving van het werk en tijdsbelasting. Iedere functie heeft een eigen functie-code.

https://hczwolle.nl/site/default.asp?option=2500 Wij verzoeken je met nadruk het formulier in te vullen, zodat we samen verder kunnen bouwen aan onze geweldige club!

Doe je al vrijwilligers/commissie werk voor HCZ dan ontvangen wij graag even een bericht op onderstaand email adres met je naam, naam van je kind(eren) en wat je doet. Op deze manier kunnen we een goed overzicht maken van alle activiteiten.

Is er nog iets onduidelijk, staat datgene waar jij nu juist goed in bent zo op het eerste oog niet tussen de functies of heb je andere vragen, ook dan kun je ons mailen.

Gezocht per direct:

Leden Grote Club Actie Commissie (2)

·Iemand die communicatie leuk vindt.

·Iemand die organiseren leuk vindt.

De tijdbesteding in het voorjaar en in september een paar uur per week (in deze periode moet alles voorbereid worden). Daarna hooguit een half uur voor 1 persoon en eind oktober weer iets meer i.v.m. de afronding. Het is dus een heel overzichtelijk project wat veel oplevert voor de club.

Wij zien jullie inschrijvingen en reacties graag tegemoet.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Zuidema, Jan Paul Bakker

Vrijwilligers Commissie HCZ / [email protected]

 


 

HC Zwolle zoekt een Contributie vrijwilliger

Als Contributie vrijwilliger vervul je een administratieve spilfunctie binnen de financiële commissie van HC Zwolle, een grote vereniging met ambitie. Samen met de penningmeester en de leden- administrateur verzorg je het optimaal functioneren van de administratieve kant van de contributie-inningen. Je bent binnen en buiten de vereniging het gezicht voor de contributie van HC Zwolle. Je rol is veelal administratief maar daarnaast ook aanjagend, verbindend en adviserend. 

Takenpakket 
Je verzorgt maandelijks de contributie-run via het ledensysteem LISA naar de bank.
Je verzorgt maandelijks de administratieve afwikkelingen van de banktransacties terug naar LISA.
Je acteert actief op betalingsachterstanden door herinneringen te versturen.
Je jaagt de leden met betalingsachterstanden > 13 weken na via mail en/of coaches, aanvoerders of teambegeleiders.  
Je draagt leden met betalingsachterstanden > 26 weken over aan het incassobureau. 
Je behandelt verzoeken tot contributie mindering of kwijtschelding zelfstandig af vanuit de door het bestuur opgestelde regels. 
Je behandelt verzoeken voor studententarief zelfstandig af binnen de kaders van het bestuur.
Je komt met voorstellen om de contributie-administratie, inning en tarifering binnen HCZ continu te verbeteren.
Je verzorgt bij de seizoen-overgangen in samenwerking met de technische commissies de omzetting van de contributie naar een nieuw "contributieseizoen” in LISA.
Je informeert het bestuur en in bijzonder de penningmeester proactief over afwijkingen op het gebied van contributie in brede zin. 


Profiel 
Je hebt administratieve skills op MBO+ niveau en enige relevante ervaring. 
Je kunt vlot overweg met administratieve softwarepakketten zoals b.v. LISA
Je bent zowel accuraat als gericht op samenwerking en verbinding.
Je hebt feeling met sport en met onze leden.
Je bent enthousiast en klantgericht en aarzelt niet leden met achterstand aan te spreken.
Je bent zichtbaar voor de vrijwilligers van de financiële commissie en het bestuur. 
Je bent gemiddeld 6 uur per week beschikbaar gedurende het jaar, met kleine pieken bij de seizoenovergangen en de contributieruns.
Je rapporteert aan de penningmeester HC Zwolle.

Procedure
Mocht je jezelf herkennen in bovenstaand profiel en deze functie graag willen vervullen voor enkele jaren dan kun je contact opnemen met de penningmeester Fred van de Gronde;